ඇල්ස්ටන් උපකරණ

බියර් සහ වයින් සහ බීම සඳහා වෘත්තීය
අපව අමතන්න

අපව අමතන්න

අපව අමතන්න

උදව් අවශ්යයි?

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

ජිනන් ඇල්ස්ටන් උපකරණ සමාගම, සීමාසහිත

ලිපිනය: අංක 12111, Zhongrun ගොඩනැගිල්ල, Jingshi පාර, Lixia දිස්ත්රික්කය, Jinan, චීනය.

දුරකථන: +86 531 88804256 / +86 183 9686 9045

විද්යුත් තැපෑල:info@alstonbrew.com

ෆැක්ස්: +86 531 88804256

සිතියම්